Lưu trữ thẻ: Phát Đạt nhận vốn Nhật

Bất động sản Phát Đạt nhận khoản đầu tư 22,5 triệu USD từ Samty Asia Investment

[ad_1] Đại diện Phát Đạt và Samty Asia Investments đang ký thỏa thuận hợp

1 Các bình luận