Lưu trữ Danh mục: Dự Án

LONG CANG NEW

Dự án: Long Cang New Qui Mô: 10,4 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY

VINS RESIDENCE

Dự án: Vins Residence Qui Mô: 10,4 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

#1 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ LONG CANG RESIDENCE

Dự án: Long Cang Residence Qui Mô: 42 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY

81 Các bình luận

#1 DỰ ÁN LONG CANG RIVERPARK

Dự án: Long Cang Qui Mô: 10,4 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

85 Các bình luận

#1 GEMS GARDEN

Dự án: Gems Garden Qui Mô: 7,89 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

87 Các bình luận

#1 ĐỨC HÒA CENTER

Dự án: Đức Hòa Center Qui Mô: 1.7 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC GIA

51 Các bình luận

#1 TÂY NAM CENTER

Dự án: Tây Nam Center Qui Mô: 42 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY

92 Các bình luận

#1 TÂN LÂN RESIDENCE

Dự án: Tân Lân Residence Qui Mô: 9,5 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY

34 Các bình luận

#1 DỰ ÁN LOTUS RIVERSIDE CITY

Dự án: Lotus Riverside Qui Mô: 42 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

48 Các bình luận