Category Archives: Dự Án

LONG CANG NEW

Dự án: Long Cang New

Qui Mô: 10,4 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

VINS RESIDENCE

Dự án: Vins Residence

Qui Mô: 10,4 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

#1 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ LONG CANG RESIDENCE

Dự án: Long Cang Residence

Qui Mô: 42 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM LAND

61 Comments

#1 DỰ ÁN LONG CANG RIVERPARK

Dự án: Long Cang

Qui Mô: 10,4 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

66 Comments

#1 GEMS GARDEN

Dự án: Gems Garden

Qui Mô: 7,89 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

68 Comments

#1 ĐỨC HÒA CENTER

Dự án: Đức Hòa Center

Qui Mô: 1.7 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC GIA THỊNH

45 Comments

#1 TÂY NAM CENTER

Dự án: Tây Nam Center

Qui Mô: 42 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

71 Comments

#1 TÂN LÂN RESIDENCE

Dự án: Tân Lân Residence

Qui Mô: 9,5 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

14 Comments

#1 DỰ ÁN LOTUS RIVERSIDE CITY

Dự án: Lotus Riverside

Qui Mô: 42 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC TÂY NAM

34 Comments