Tag Archives: quy định

Triển khai quy định buộc các chủ đầu tư cần đưa đất được giao, thuê vào sử dụng

[ad_1] Điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 về thu hồi đất