Tag Archives: phát triển ổn định

Hàng tồn kho BĐS còn rất lớn, cần đặc biệt quan tâm giải quyết

[ad_1] Đánh giá về vấn đề này, Hiệp hội BĐS Tp.HCM đánh giá, nhận định