Lưu trữ thẻ: nứt toác

Đường 250 tỷ vừa bàn giao đã nứt toác, Bộ GTVT nói gì?

[ad_1] Trước thông tin Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh