Lưu trữ thẻ: báo cáo đầu tư

Văn phòng vẫn là phân khúc BĐS hấp dẫn nhất khu vực

[ad_1] Theo đơn vị nghiên cứu này, năm 2018 cho thấy Việt Nam là một