Lưu trữ thẻ: ban hành quy định

Đồng Nai ban hành quy định mới về tách thửa đối với từng loại đất

[ad_1] Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa thay mặt UBND