Lưu trữ thẻ: bãi đỗ ô tô

Mua nhà ở xã hội mà đòi bãi đỗ ô tô là vô lý!

[ad_1] Chung cư Long Thịnh nơi có phân nửa hộ dân sắm ô tô