Lưu trữ thẻ: ba lan

Đây là Krzywy Domek – Toà nhà tại Ba Lan có thiết kế xiêu vẹo, nhìn vào như đang bị ảo giác

[ad_1] Vào năm 2004, công ty kiến trúc Ba Lan Szotynski & Zaleski đã xây