Lưu trữ thẻ: 10.000 tỷ đồng

Đề xuất cùng ngân hàng gỡ vướng về vốn

[ad_1] Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 6-2018, Công ty CP BOT

TP.HCM chỉ đạo hàng loạt vấn đề “nóng” giải quyết dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

[ad_1] Theo đó, UBND TP.HCM Tuyến giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn