Lưu trữ thẻ: 1 tỷ đồng

Có 1 tỷ đồng khó mua căn hộ ở TP HCM

[ad_1] Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc DKRA Việt Nam, từng đặt câu hỏi: Nếu