[ad_1]

Tìm về nguyên bản Tết Việt!

Những ngày cận Tết Nguyên đán, những hình ảnh ấm áp Tết cổ truyền ở các khu dân cư, khu đô thị do một số công ty địa ốc tổ chức đã được ghi lại. Ở đó, những nét đẹp nguyên bản Tết Việt được tái hiện với những cảm xúc khó tả.

</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_78dca090-3cba-11ea-97bc-632f7c5ac8c8" w="640" h="443" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 1." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="78dca090-3cba-11ea-97bc-632f7c5ac8c8" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-1579658214202465009257.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-1579658214202465009257.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-1579658214202465009257.jpg" id="img_78dca090-3cba-11ea-97bc-632f7c5ac8c8" w="640" h="443" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 1." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="78dca090-3cba-11ea-97bc-632f7c5ac8c8" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-1579658214202465009257.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Vào những ngày giáp Tết, chương trình Hội Xuân Đất Rồng với không gian Tết đậm chất dân dã và truyền thống, được tái hiện tại một khu đô thị mới tại Quận 7</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7c1b50d0-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" w="640" h="427" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 2." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="7c1b50d0-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-15796582201812133571906.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-15796582201812133571906.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-15796582201812133571906.jpg" id="img_7c1b50d0-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" w="640" h="427" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 2." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="7c1b50d0-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-1-15796582201812133571906.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Những quầy hàng mái tranh, nơi cư dân vừa được thưởng thức các món ăn vặt</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7c6ad060-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="426" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 3." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="7c6ad060-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-2-157965822019589926714.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-2-157965822019589926714.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-2-157965822019589926714.png" id="img_7c6ad060-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="426" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 3." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="7c6ad060-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-2-157965822019589926714.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Vừa được xem biểu diễn múa rối nước – nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7ca122a0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="640" h="407" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 4." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="7ca122a0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-3-1579658220201602825744.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-3-1579658220201602825744.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-3-1579658220201602825744.png" id="img_7ca122a0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="640" h="407" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 4." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="7ca122a0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-3-1579658220201602825744.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Cư dân quây quần gói bánh chưng</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7c9032b0-3cba-11ea-9fc4-e94b04894a60" w="640" h="408" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 5." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="7c9032b0-3cba-11ea-9fc4-e94b04894a60" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-4-1579658220206690554129.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-4-1579658220206690554129.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-4-1579658220206690554129.png" id="img_7c9032b0-3cba-11ea-9fc4-e94b04894a60" w="640" h="408" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 5." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="7c9032b0-3cba-11ea-9fc4-e94b04894a60" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-4-1579658220206690554129.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Hay xem nghệ nhân xếp lá dừa</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7c9f26d0-3cba-11ea-a4c6-fff5ad6bddf6" w="640" h="436" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 6." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="7c9f26d0-3cba-11ea-a4c6-fff5ad6bddf6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-5-1579658220214472564653.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-5-1579658220214472564653.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-5-1579658220214472564653.png" id="img_7c9f26d0-3cba-11ea-a4c6-fff5ad6bddf6" w="640" h="436" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 6." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="7c9f26d0-3cba-11ea-a4c6-fff5ad6bddf6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-5-1579658220214472564653.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Cùng bố mẹ xin chữ ông đồ cầu may mắn trong năm mới</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7c6997e0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="624" h="417" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 7." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="7c6997e0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-6-1579658220220309123797.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-6-1579658220220309123797.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-6-1579658220220309123797.png" id="img_7c6997e0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="624" h="417" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 7." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="7c6997e0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-6-1579658220220309123797.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Tết rộn ràng ờ các khu đô thị</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7d8715d0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="624" h="468" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 8." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="7d8715d0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-7-15796582202251804017264.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-7-15796582202251804017264.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-7-15796582202251804017264.png" id="img_7d8715d0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="624" h="468" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 8." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="7d8715d0-3cba-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-7-15796582202251804017264.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Nhiều chủ đầu tư tạo ra những giá trị cho dự án về mặt tiện ích, cảnh quan, sức khỏe, đời sống văn hóa và tinh thần cho cư dân</p> <p><b>Tái hiện Tết Sài Gòn</b></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7ced1fc0-3cba-11ea-83af-4986b6ebe2ae" w="618" h="296" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 9." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="7ced1fc0-3cba-11ea-83af-4986b6ebe2ae" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-8-15796582202571879860972.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-8-15796582202571879860972.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-8-15796582202571879860972.png" id="img_7ced1fc0-3cba-11ea-83af-4986b6ebe2ae" w="618" h="296" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 9." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="7ced1fc0-3cba-11ea-83af-4986b6ebe2ae" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-8-15796582202571879860972.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Trong khi đó, ở một khu nhà phố sang trọng khác, một Sài Gòn dung dị những năm 80 – 90 được tái hiện với Hội hoa xuân La Villa 2020, chủ đề “kết hoa đón lộc” diễn ra từ ngày 28/12 đến ngày 04/01/2020 (Âm Lịch)</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7d8bd0c0-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" w="624" h="339" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 10." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="7d8bd0c0-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-9-15796582202676775302.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-9-15796582202676775302.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-9-15796582202676775302.png" id="img_7d8bd0c0-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" w="624" h="339" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 10." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="7d8bd0c0-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-9-15796582202676775302.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Nổi bật nhất là các tiểu cảnh hoa hướng dương khổng lồ mang ý nghĩa hướng đến một năm mới tươi sáng, tài lộc đong đầy</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7dc72c10-3cba-11ea-a315-790bd7b0bd78" w="624" h="416" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 11." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="7dc72c10-3cba-11ea-a315-790bd7b0bd78" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-10-1579658220278658252515.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-10-1579658220278658252515.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-10-1579658220278658252515.png" id="img_7dc72c10-3cba-11ea-a315-790bd7b0bd78" w="624" h="416" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 11." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="7dc72c10-3cba-11ea-a315-790bd7b0bd78" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-10-1579658220278658252515.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Qua các tiểu cảnh là khung cửa phủ lớp sơn xanh, cửa hàng Âu – Phục, tiệm sách cũ, quán ăn hay cửa hàng cà phê với những chiếc bàn tre ghế đẩu… vẽ ra một Sài Gòn dung dị nhưng đậm chất riêng, cảm nhận được nếp sống, con người vùng đất Nam Bộ xưa, thời khắc giao thời giữa truyền thống và đổi mới.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7d819790-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" w="640" h="479" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 12." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="7d819790-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-11-1579658220284947317804.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-11-1579658220284947317804.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-11-1579658220284947317804.jpg" id="img_7d819790-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" w="640" h="479" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 12." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="7d819790-3cba-11ea-b08e-c552152607ce" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-11-1579658220284947317804.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7d5be720-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="479" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 13." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="7d5be720-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-12-15796582202882013072513.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-12-15796582202882013072513.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-12-15796582202882013072513.jpg" id="img_7d5be720-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="479" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 13." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="7d5be720-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-12-15796582202882013072513.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Bên cạnh chủ thể chính là hoa, linh vật biểu tượng của năm Canh Tý cũng xuất hiện tại hội hoa xuân La Villa 2020. Chú chuột tài lộc cao ngất ngưỡng cùng với những cột ánh sáng khổng lồ, quảng trường nhạc nước độc đáo</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7d93e710-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="295" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 14." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 14." rel="lightbox" photoid="7d93e710-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-13-15796582203001496338440.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-13-15796582203001496338440.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-13-15796582203001496338440.jpg" id="img_7d93e710-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="295" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 14." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 14." rel="lightbox" photoid="7d93e710-3cba-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-13-15796582203001496338440.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Không khí hội xuân đón Tết tại dự án này đang rộn ràng</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7de49f20-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" w="640" h="480" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 15." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 15." rel="lightbox" photoid="7de49f20-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-14-15796582203041154748671.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-14-15796582203041154748671.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-14-15796582203041154748671.jpg" id="img_7de49f20-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" w="640" h="480" alt=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 15." title=" Rộn ràng Tết Việt ở các dự án bất động sản mới - Ảnh 15." rel="lightbox" photoid="7de49f20-3cba-11ea-937a-75eb598d3791" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/1/22/photo-14-15796582203041154748671.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Theo đơn vị này, bối cảnh Sài Gòn xưa hứa hẹn là điểm tham quan, check-in hấp dẫn tại thành phố Tân An dịp xuân Canh Tý</p> <p class="p-author"> <br /> <strong class="detail-author"> <br /> Theo Hạ Vy</strong> </p> </div> [ad_2] </div> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/ron-rang-tet-viet-o-cac-du-an-bat-dong-san-moi/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://diaoctaynamland.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='3210' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section dark" id="section_776960428"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="container section-title-container" ><h2 class="section-title section-title-normal"><b></b><span class="section-title-main" >liện hệ địa ốc tây nam land</span><b></b></h2></div> <div class="row row-small" id="row-53830649"> <div id="col-1296744827" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Địa Ốc Tây Nam Land</span></h3> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 115%;">74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh</span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Hotline: <a href="tel://0877578578">0877.578.578</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Email: lienhe@diaoctaynamland.vn</span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Website: <a href="https://diaoctaynamland.vn">diaoctaynamland.vn</a></span></li> </ul> </div> </div> <div id="col-1807819031" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Dự Án Đang Triển Khai</span></h3> <ul> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/tay-nam-center/">Tây Nam Center</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/du-an-lotus-riverside/">Lotus Riverside</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/tan-lan-residence/">Tân Lân Residence</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/duc-hoa-center/">Đức Hòa Center</a></span></li> </ul> <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" ><a href="#" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook" aria-label="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon primary button circle instagram tooltip" title="Follow on Instagram" aria-label="Follow on Instagram"><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="mailto:#" data-label="E-mail" rel="nofollow" class="icon primary button circle email tooltip" title="Send us an email" aria-label="Send us an email"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="tel:#" target="_blank" data-label="Phone" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle phone tooltip" title="Call us" aria-label="Call us"><i class="icon-phone" ></i></a></div> </div> </div> <div id="col-484476151" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <p><iframe loading="lazy" src="about:blank" width="600" height="250" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.323520713203!2d106.633534!3d10.79892!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa405e03efd4e4b!2sCty%20B%C4%91s%20T%C3%A2y%20Nam%20Land!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1596102576614!5m2!1svi!2sus"></iframe><noscript><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.323520713203!2d106.633534!3d10.79892!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa405e03efd4e4b!2sCty%20B%C4%91s%20T%C3%A2y%20Nam%20Land!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1596102576614!5m2!1svi!2sus" width="600" height="250" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe></noscript></p> </div> </div> </div> </div> <style> #section_776960428 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; background-color: rgb(255, 153, 51); } </style> </section> <div class="absolute-footer light medium-text-center text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-secondary pull-right"> <div class="footer-text inline-block small-block"> Powered by <a href="https://bestland.vn">BestLand</a> | Designed by <a href="https://bestweb.com.vn/">Bestweb</a> </div> </div> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="menu-menu-container"><ul id="menu-menu-1" class="links footer-nav uppercase"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-10"><a href="https://diaoctaynamland.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-519"><a href="https://diaoctaynamland.vn/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-15"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/du-an/">Dự Án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-16"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/tin-tuc/">Tin Tức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-518"><a href="https://diaoctaynamland.vn/tuyen-dung/">Tuyển Dụng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-5931"><a href="https://diaoctaynamland.vn/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div> <div class="copyright-footer"> Copyright 2021 © </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar text-center"> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase nav-anim"> <li class="header-search-form search-form html relative has-icon"> <div class="header-search-form-wrapper"> <div class="searchform-wrapper ux-search-box relative is-normal"><form method="get" class="searchform" action="https://diaoctaynamland.vn/" role="search"> <div class="flex-row relative"> <div class="flex-col flex-grow"> <input type="search" class="search-field mb-0" name="s" value="" id="s" placeholder="Search…" /> </div> <div class="flex-col"> <button type="submit" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit"> <i class="icon-search" ></i> </button> </div> </div> <div class="live-search-results text-left z-top"></div> </form> </div> </div> </li><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-10"><a href="https://diaoctaynamland.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-519"><a href="https://diaoctaynamland.vn/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-15"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/du-an/">Dự Án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-16"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/tin-tuc/">Tin Tức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-518"><a href="https://diaoctaynamland.vn/tuyen-dung/">Tuyển Dụng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-5931"><a href="https://diaoctaynamland.vn/lien-he/">Liên Hệ</a></li> <li class="header-contact-wrapper"> <ul id="header-contact" class="nav nav-divided nav-uppercase header-contact"> <li class=""> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://maps.google.com/?q=74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh" title="74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh" class="tooltip"> <i class="icon-map-pin-fill" style="font-size:16px;"></i> <span> 74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh </span> </a> </li> <li class=""> <a href="mailto:lienhe@diaoctaynamland.vn" class="tooltip" title="lienhe@diaoctaynamland.vn"> <i class="icon-envelop" style="font-size:16px;"></i> <span> Contact </span> </a> </li> <li class=""> <a class="tooltip" title="08:00 - 17:00 "> <i class="icon-clock" style="font-size:16px;"></i> <span>08:00 - 17:00</span> </a> </li> <li class=""> <a href="tel:0877578578" class="tooltip" title="0877578578"> <i class="icon-phone" style="font-size:16px;"></i> <span>0877578578</span> </a> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PVGZZDV" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <script type='text/javascript' src='https://diaoctaynamland.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.14.3"},"ajaxurl":"https:\/\/diaoctaynamland.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"70","assets_url":"https:\/\/diaoctaynamland.vn\/wp-content\/themes\/flatsome\/assets\/js\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Lc-3_AUAAAAAPoRU5w0z3cDvxlQX9LQ2BCMkbvH&ver=3.0' id='google-recaptcha-js'></script> <script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://diaoctaynamland.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/16.1/lazyload.min.js"></script> <script src="https://diaoctaynamland.vn/wp-content/cache/min/1/49b614df009380bb87543ccef4dcf031.js" data-minify="1" defer></script></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->