Tag Archives: ông lê hoàng châu

Để doanh nghiệp BĐS triển khai xây dựng dự án xong rồi nộp tiền sử dụng đất

[ad_1] Theo đó, thay đổi thời điểm nộp tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp