[ad_1]

Tại chung cư Him Lam Phú Đông, hoạt động chống dịch Corona được ban quản trị tòa nhà này liên tục thực hiện suốt mấy tuần qua. Đại diện CĐT dự án này cho biết, nhân viên vẫn đi làm bình thường, và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch từ ban quản trị tòa nhà một cách nghiêm túc.

</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_72815480-4722-11ea-8f5f-0df4b4244415" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 1." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="72815480-4722-11ea-8f5f-0df4b4244415" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802382763533622135.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802382763533622135.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802382763533622135.jpg" id="img_72815480-4722-11ea-8f5f-0df4b4244415" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 1." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="72815480-4722-11ea-8f5f-0df4b4244415" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802382763533622135.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Phát khẩu trang cho cư dân</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7412a2e0-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" w="640" h="426" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 2." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="7412a2e0-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802386150212954084.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802386150212954084.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802386150212954084.jpg" id="img_7412a2e0-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" w="640" h="426" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 2." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="7412a2e0-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-1-1580802386150212954084.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Trang bị thêm khẩu trang, nước rửa tay cho cư dân ra vào tòa nhà</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7417abf0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 3." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="7417abf0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-2-15808023861531436515978.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-2-15808023861531436515978.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-2-15808023861531436515978.jpg" id="img_7417abf0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 3." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="7417abf0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-2-15808023861531436515978.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Thang máy vệ sinh nút bấm 2 tiếng 1 lần</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_742f52a0-4722-11ea-8633-3b12238a3cae" w="640" h="474" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 4." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="742f52a0-4722-11ea-8633-3b12238a3cae" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-3-1580802386156430997201.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-3-1580802386156430997201.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-3-1580802386156430997201.jpg" id="img_742f52a0-4722-11ea-8633-3b12238a3cae" w="640" h="474" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 4." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="742f52a0-4722-11ea-8633-3b12238a3cae" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-3-1580802386156430997201.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Đồng thời các khuyến cáo thông tin ở app, thông báo dán trên tháng máy tòa nhà</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_74339860-4722-11ea-8451-2f04341c6fb7" w="640" h="360" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 5." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="74339860-4722-11ea-8451-2f04341c6fb7" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-4-15808023861611722377360.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-4-15808023861611722377360.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-4-15808023861611722377360.jpg" id="img_74339860-4722-11ea-8451-2f04341c6fb7" w="640" h="360" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 5." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="74339860-4722-11ea-8451-2f04341c6fb7" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-4-15808023861611722377360.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_741f7420-4722-11ea-884e-6d7ba5445a86" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 6." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="741f7420-4722-11ea-884e-6d7ba5445a86" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-5-15808023861631760941597.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-5-15808023861631760941597.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-5-15808023861631760941597.jpg" id="img_741f7420-4722-11ea-884e-6d7ba5445a86" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 6." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="741f7420-4722-11ea-884e-6d7ba5445a86" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-5-15808023861631760941597.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Công tác chống dịch cấp tập tại chung cư này nhằm bảo vệ sức khỏe cư dân</p> <p><b>Tương tự, tại dự án Moonlight Boulevard </b>của Hung Thinh Corporation, CĐT này chủ trương thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ tại chung cư. Theo đơn vị này, doanh nghiệp thực hiện các chủ trương phòng dịch chứ không cho nhân viên nghỉ làm. Chỉ một số CBNV đi từ những vùng đã có người nhiễm bệnh thì cho nghỉ làm việc tại nhà.</p> <p>Tại văn phòng làm việc của Tập đoàn BĐS này cũng đề ra các biện pháp hạn chế lây lan virus, cụ thể như: Mời đội ngũ bác sĩ, y tá của Phòng khám Saigon HealthCare đến kiểm tra và tư vấn về dịch bệnh tại các văn phòng và sàn giao dịch của Tập đoàn; Tổ chức các buổi tập huấn về công tác phòng – chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona; Tổ chức kiểm tra tầm soát cúm miễn phí, tư vấn cách phòng tránh dịch bệnh, phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho CBNV Tập đoàn và người thân tại Phòng khám Saigon HealthCare; Cung cấp nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả văn phòng làm việc; Yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, để nhiệt độ phòng làm việc không được dưới 25 độ C; Cho phép CBNV được đi trễ 30 phút vào mỗi buổi sáng để chuẩn bị cơm trưa nhằm đảm bảo vệ sinh, đặt trạng thái phòng ngừa dịch bệnh lên cao nhất</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_74254080-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" w="640" h="853" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 7." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="74254080-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-6-15808023861652052225680.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-6-15808023861652052225680.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-6-15808023861652052225680.jpg" id="img_74254080-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" w="640" h="853" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 7." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="74254080-4722-11ea-a730-2faeb99b0794" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-6-15808023861652052225680.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Đặt nước rửa tay, khẩu trang y tế tại quầy lễ tân các tòa nhà</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_750c6c30-4722-11ea-817d-85bddf617dcf" w="640" h="311" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 8." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="750c6c30-4722-11ea-817d-85bddf617dcf" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-7-1580802386168364315048.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-7-1580802386168364315048.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-7-1580802386168364315048.jpg" id="img_750c6c30-4722-11ea-817d-85bddf617dcf" w="640" h="311" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 8." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="750c6c30-4722-11ea-817d-85bddf617dcf" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-7-1580802386168364315048.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Phối hợp với hệ thống Chicilon Media phát các thông báo để bảo vệ sức khỏe trong hệ thống frame trong thang máy</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_757e8ef0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="480" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 9." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="757e8ef0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-8-1580802386174872063455.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-8-1580802386174872063455.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-8-1580802386174872063455.jpg" id="img_757e8ef0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="480" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 9." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="757e8ef0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-8-1580802386174872063455.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Dán các Thông báo tại bảng Thông báo tòa nhà, dán các poster về các biện pháp phòng ngừa Virus tại thang máy tòa nhà</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_7588c820-4722-11ea-937a-75eb598d3791" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 10." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="7588c820-4722-11ea-937a-75eb598d3791" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-9-15808023861791139774713.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-9-15808023861791139774713.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-9-15808023861791139774713.jpg" id="img_7588c820-4722-11ea-937a-75eb598d3791" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 10." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="7588c820-4722-11ea-937a-75eb598d3791" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-9-15808023861791139774713.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Tại nơi làm việc, DN BĐS này tổ chức các buổi tập huấn về công tác phòng – chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_759dfdd0-4722-11ea-83af-4986b6ebe2ae" w="640" h="397" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 11." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="759dfdd0-4722-11ea-83af-4986b6ebe2ae" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-10-15808023861811387346452.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-10-15808023861811387346452.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-10-15808023861811387346452.jpg" id="img_759dfdd0-4722-11ea-83af-4986b6ebe2ae" w="640" h="397" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 11." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="759dfdd0-4722-11ea-83af-4986b6ebe2ae" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-10-15808023861811387346452.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Cho phép CBNV được đi trễ 30 phút vào mỗi buổi sáng để chuẩn bị cơm trưa nhằm đảm bảo vệ sinh, đặt trạng thái phòng ngừa dịch bệnh lên cao nhất</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_75b5f2a0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="406" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 12." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="75b5f2a0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-11-1580802386183153601116.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-11-1580802386183153601116.jpg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-11-1580802386183153601116.jpg" id="img_75b5f2a0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" w="640" h="406" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 12." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="75b5f2a0-4722-11ea-a16d-7169e0724d02" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-11-1580802386183153601116.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Mời đội ngũ bác sĩ, y tá của Phòng khám Saigon HealthCare đến kiểm tra và tư vấn về dịch bệnh tại các văn phòng và sàn giao dịch của Tập đoàn</p> <p>Trong khi đó,<b> tại các dự án nghỉ dưỡng dọc các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang… </b>của Phú Long cũng cung cấp khẩu trang y tế hàng ngày kèm hướng dẫn sử dụng cho từng nhân viên, kiểm tra thân nhiệt nhân viên, nhà cung ứng hàng hóa và tư vấn sức khỏe khi cần thiết; cung cấp và hướng dẫn tăng cường sử dụng xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn tại lối vào, khu vực thay đồng phục, sát khuẩn trang thiết bị văn phòng… phổ biến cách phòng bệnh cho nhân viên và gia đình nhân viên.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_75991bd0-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" w="640" h="480" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 13." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="75991bd0-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-12-1580802386191122175484.jpeg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-12-1580802386191122175484.jpeg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-12-1580802386191122175484.jpeg" id="img_75991bd0-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" w="640" h="480" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 13." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="75991bd0-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-12-1580802386191122175484.jpeg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Nước khử trùng và máy đo thân nhiệt tại cổng nhân viên của Furama Resort Đà Nẵng</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_75de1410-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 14." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 14." rel="lightbox" photoid="75de1410-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-13-1580802386194464539402.jpeg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-13-1580802386194464539402.jpeg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-13-1580802386194464539402.jpeg" id="img_75de1410-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" w="640" h="427" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 14." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 14." rel="lightbox" photoid="75de1410-4722-11ea-8d0f-7f0aea2d598c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-13-1580802386194464539402.jpeg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Bảng hướng dẫn phòng ngừa dịch virus Corona tại quầy lễ tân Furama Resort Đà Nẵng</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_75d27b50-4722-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="640" h="1138" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 15." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 15." rel="lightbox" photoid="75d27b50-4722-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-14-15808023861961974621340.jpeg" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-14-15808023861961974621340.jpeg"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-14-15808023861961974621340.jpeg" id="img_75d27b50-4722-11ea-bff5-5f8d391fde07" w="640" h="1138" alt=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 15." title=" Doanh nghiệp BĐS cấp tập ứng phó với dịch virus Corona - Ảnh 15." rel="lightbox" photoid="75d27b50-4722-11ea-bff5-5f8d391fde07" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2020/2/4/photo-14-15808023861961974621340.jpeg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Nhân viên tại khu dân cư được trang bị khẩu trang y tế và dung dịch rửa ta</p> <p>Theo ghi nhận, ở thời điểm này hầu hết các chung cư, tòa nhà, khu đô thị đều thực hiện các biện pháp phòng chống virus Corona. Bên cạnh các biện pháp khuyến cáo, nhắc nhở được phát đi liên tục thì các doanh nghiệp cũng đánh mạnh vào sự lạc quan, sự bình tĩnh và sức đề kháng tinh thần của cư dân nhằm nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.</p> <p class="p-author"> <br /> <strong class="detail-author"> <br /> Theo Hạ Vy</strong> </p> </div> [ad_2] </div> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/doanh-nghiep-bds-cap-tap-ung-pho-voi-dich-virus-corona/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://diaoctaynamland.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='3250' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section dark" id="section_864522889"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="container section-title-container" ><h2 class="section-title section-title-normal"><b></b><span class="section-title-main" >liện hệ địa ốc tây nam land</span><b></b></h2></div> <div class="row row-small" id="row-1623276019"> <div id="col-114606753" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Địa Ốc Tây Nam Land</span></h3> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 115%;">74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh</span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Hotline: <a href="tel://0877578578">0877.578.578</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Email: lienhe@diaoctaynamland.vn</span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Website: <a href="https://diaoctaynamland.vn">diaoctaynamland.vn</a></span></li> </ul> </div> </div> <div id="col-98841718" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;">Dự Án Đang Triển Khai</span></h3> <ul> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/tay-nam-center/">Tây Nam Center</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/du-an-lotus-riverside/">Lotus Riverside</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/tan-lan-residence/">Tân Lân Residence</a></span></li> <li><span style="font-size: 115%; font-family: 'times new roman', times, serif;"><a href="https://taynamland.net/duc-hoa-center/">Đức Hòa Center</a></span></li> </ul> <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" ><a href="#" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook" aria-label="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon primary button circle instagram tooltip" title="Follow on Instagram" aria-label="Follow on Instagram"><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="mailto:#" data-label="E-mail" rel="nofollow" class="icon primary button circle email tooltip" title="Send us an email" aria-label="Send us an email"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="tel:#" target="_blank" data-label="Phone" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle phone tooltip" title="Call us" aria-label="Call us"><i class="icon-phone" ></i></a></div> </div> </div> <div id="col-73818024" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <p><iframe loading="lazy" src="about:blank" width="600" height="250" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.323520713203!2d106.633534!3d10.79892!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa405e03efd4e4b!2sCty%20B%C4%91s%20T%C3%A2y%20Nam%20Land!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1596102576614!5m2!1svi!2sus"></iframe><noscript><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.323520713203!2d106.633534!3d10.79892!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa405e03efd4e4b!2sCty%20B%C4%91s%20T%C3%A2y%20Nam%20Land!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1596102576614!5m2!1svi!2sus" width="600" height="250" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe></noscript></p> </div> </div> </div> </div> <style> #section_864522889 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; background-color: rgb(255, 153, 51); } </style> </section> <div class="absolute-footer light medium-text-center text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-secondary pull-right"> <div class="footer-text inline-block small-block"> Powered by <a href="https://bestland.vn">BestLand</a> | Designed by <a href="https://bestweb.com.vn/">Bestweb</a> </div> </div> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="menu-menu-container"><ul id="menu-menu-1" class="links footer-nav uppercase"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-10"><a href="https://diaoctaynamland.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-519"><a href="https://diaoctaynamland.vn/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-15"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/du-an/">Dự Án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-16"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/tin-tuc/">Tin Tức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-518"><a href="https://diaoctaynamland.vn/tuyen-dung/">Tuyển Dụng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-5931"><a href="https://diaoctaynamland.vn/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div> <div class="copyright-footer"> Copyright 2021 © </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar text-center"> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase nav-anim"> <li class="header-search-form search-form html relative has-icon"> <div class="header-search-form-wrapper"> <div class="searchform-wrapper ux-search-box relative is-normal"><form method="get" class="searchform" action="https://diaoctaynamland.vn/" role="search"> <div class="flex-row relative"> <div class="flex-col flex-grow"> <input type="search" class="search-field mb-0" name="s" value="" id="s" placeholder="Search…" /> </div> <div class="flex-col"> <button type="submit" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit"> <i class="icon-search" ></i> </button> </div> </div> <div class="live-search-results text-left z-top"></div> </form> </div> </div> </li><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-10"><a href="https://diaoctaynamland.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-519"><a href="https://diaoctaynamland.vn/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-15"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/du-an/">Dự Án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-16"><a href="https://diaoctaynamland.vn/category/tin-tuc/">Tin Tức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-518"><a href="https://diaoctaynamland.vn/tuyen-dung/">Tuyển Dụng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-5931"><a href="https://diaoctaynamland.vn/lien-he/">Liên Hệ</a></li> <li class="header-contact-wrapper"> <ul id="header-contact" class="nav nav-divided nav-uppercase header-contact"> <li class=""> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://maps.google.com/?q=74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh" title="74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh" class="tooltip"> <i class="icon-map-pin-fill" style="font-size:16px;"></i> <span> 74 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh </span> </a> </li> <li class=""> <a href="mailto:lienhe@diaoctaynamland.vn" class="tooltip" title="lienhe@diaoctaynamland.vn"> <i class="icon-envelop" style="font-size:16px;"></i> <span> Contact </span> </a> </li> <li class=""> <a class="tooltip" title="08:00 - 17:00 "> <i class="icon-clock" style="font-size:16px;"></i> <span>08:00 - 17:00</span> </a> </li> <li class=""> <a href="tel:0877578578" class="tooltip" title="0877578578"> <i class="icon-phone" style="font-size:16px;"></i> <span>0877578578</span> </a> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PVGZZDV" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <script type='text/javascript' src='https://diaoctaynamland.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.14.3"},"ajaxurl":"https:\/\/diaoctaynamland.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"70","assets_url":"https:\/\/diaoctaynamland.vn\/wp-content\/themes\/flatsome\/assets\/js\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Lc-3_AUAAAAAPoRU5w0z3cDvxlQX9LQ2BCMkbvH&ver=3.0' id='google-recaptcha-js'></script> <script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://diaoctaynamland.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/16.1/lazyload.min.js"></script> <script src="https://diaoctaynamland.vn/wp-content/cache/min/1/49b614df009380bb87543ccef4dcf031.js" data-minify="1" defer></script></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->